Zigor Kodearen premiazko erreforma partzialari buruzko ekainaren 25eko 6/1983 Lege Organikoaren testua (gaztelaniaz)